top of page

Sveriges första spårbara öl

Helt spårat in i minsta detalj

Från Östergötland, Skåne och Småland - till dig!

Från början till slut har hela processen och alla steg dokumenteras med innovativa system - baserat på blockchain-teknik. Foodchain, av Foodchain By Blockchain, och Foodtrust, av IBM har använts med detaljerad data från Skira - vilket har gjort detta möjligt.

 

Samtliga parter har intresse i att utveckla livsmedelsbranschen och har gemensamt drivit framtagningen av Sveriges första spårbara öl. Detta är början på en spårbar revolution där du som konsument ska veta vad det är du konsumerar och hur det tagits fram.

Se alla detaljer nedan!

Sverige och vägen.png

Ekologiskt Maltkorn från Ullälva Gård

Maltkornet som används till ölet i flaskan du kanske just nu håller i din hand är odlat på gården Ullälva, utanför Linköping. Gården har varit i familjens ägo i sju generationer och drivs nu av Wilhelm Aschan. Totalt har Wilhelm levererat 43 ton ekologiskt och KRAV-godkänt maltkorn till denna omgång av Helt Spårat/Ängöl, odlat på skiftena ”Skånstorpet” (6,45 ha) samt Svartegrind (3,3 ha). Till odlingen har det använts 400 kg ekologisk gödsel och 1 ton ”koskit”, gödsel producerat av gårdens 80 dikor, som även betar på naturbetena runt åkrarna. I maltkornsodlingen har Wilhelm sått in vall av klöver för att öka kvävebindningen och minska koldioxidutsläppet från fältet. Detta ”sparar” ca 300-500 kilo kväve i marken istället för att den skulle släppas ut i atmosfären. På Ullälva har produktionen bedrivits enligt KRAVs regelverk sedan 1992. På gården har man en växtföljd med många varierande grödor, detta gynnar den biologiska mångfalden och jordhälsan. Bland annat odlas mycket baljväxter som även binder mycket kväve i marken. Det finns solceller på ladugårdstaket och traktorn tankar Wilhelm med HVO, ett fossilfritt bränsle.

Vara: Maltkorn - KRAV
Sort: Crescendo
Vikt: 43.28 ton
Antal lass: 1 st flaklastbil med släp
Transportsträcka: 245 km
Skördeår: 2019
Transportör: TIMA Logistik
Slammad vara i produktion: Nej 

Plöjning: 2018-10-26

Sådd: 2019-04-22

Tröskning: 2019-08-28
Leveransdatum: 2020-08-03 

landskapen_namn-3.png
Ullälva

Handplanterad Humle från Korngården

Korngården

Vara: Humle, svenskodlad och ekologisk
Från: Korngården Skåne, Kornheddinge (Lund)

Humlesort: Magnum (bitter)  och Saphir (Arom)
Faktiskt tonnage: 15 kg Saphir och 5 kilo Magnum
Tranportsträcka: ca 27 mil

Skördeår: September 2020
Transportör: Postnord

Leveransdatum: 2021-01-08

landskapen_namn-2.png

Större delen av humlen i svensk öl importeras. Inte den i Ängöl/Helt Spårat! Den odlas av Korngården, utanför Lund på den skånska slätten. Förr i tiden odlades humle på var och varannan gård i Sverige, under flera hundra år var det till och med lagstadgat! Under 1800-talet föll odlingen i glömska den sist förädlade humlen förädlades i slutet av andra världskriget, men på många gårdar finns fortfarande gamla humlestockar kvar som prydnadsväxter. Intresset för humleodling har på senare år ökat i och med att antalet mikrobryggerier vuxit i takt med det stigande ölintresset i Sverige. Korngården är enda ekologiska humleodlingen i större skala i Sverige och har funnits sedan 2015. Humlegården omfattar ca 5000 m2. Man odlar sex olika sorter varav tre från Nordiska Museets insamlade material. Humlen odlas på 7 meter höga störar med vajer emellan, som humlen klättrar på. På Korngården finns 70 störar. Alla 1700 plantor har planterats för hand. Man skördar humlets kottar i september. Odlingen sköts utan konstgödsel och bekämpningsmedel. Ogräsen hackas för hand. På gården finns solceller och vindkraft för förminskat beroende av fossil energi. För att gynna biologisk mångfald och hotade arter har man också etablerat insektshotell, skalbaggsåsar och bon för vilda humlor. Humlen till denna öl består av två sorter. Magnumen sätter smaken och Saphir doften. Magnum lämpar sig bra till IPA och ales. Saphir används med fördel till belgiskinspirerade sorter.

Skira - en neutral handelsplats

Skira

Maltkornet som används i Helt spårat har förmedlats via Skira, en neutral digital handelsplats för spannmål. På Skira förmedlas tusentals ton av spannmål direkt mellan lantbrukare och förädlare varje månad, i det här fallet från lantbrukaren till mälteriet - en sträcka på 265 km. På Skiras handelsplattform visas spannmålets kvalitet upp innan försäljningen och i transporten tas ett extra analysprov, vilket möjliggör att köparen kan hitta partier som passar just dem och den kvalitet som de söker nära dem. Skira effektiviserar handeln med spannmål på flera olika sätt och alla kostnader visar transparent upp, vilket gör att lantbrukaren får en större del av försäljningsvärdet själv och köparen betalar ett bättre pris än via traditionella kanaler. Säljare och köpare uppskattar att de i snitt tjänar resp. sparar 5% vardera genom att använda Skira i sina affärer! Detta betyder att mer av produktens värde stannar på gården och att produkter med rätt kvalitet hamnar på rätt ställe i värdekedjan. Eftersom maltkornet är svenskt och lantbrukaren och mälteriet via Skira hittade varandra så nära, sparades cirka 5 ton CO2 i utsläpp i tung lastbilstransport jämfört om ett Tyskt maltkorn använts. Allt detta bidrar till att utveckla svensk landsbygd och konkurrenskraft!

Skira är en svenskägd och svenskutvecklad plattform och möjliggör digital spårbarhet i alla led, vilket varit en möjliggörare i detta projekt. Till Helt spårat har hela 43,28 ton maltkorn förmedlats via Skira.

Vattenhalt: 12,6% (Detta är mycket torr vara, vilket är bra för att bevara spannmålet)

Aspiration/smuts: 0.7% (Smuts rensas såklart alltid bort, det kan även handla om att något annat spannmål kommit med.

Mellan 0-1% räknas som mycket rent spannmål)
 

Rymdvikt: 682 g/l (Spannmålets densitet)
 

Råprotein: 11.4 % i ts (ts står för torrsubstans, om varan hade haft en högre vattenhalt än 14% hade andelen protein beräknats om)
 

Grobarhet: 99% (Detta är extra viktigt för ett Maltkorn, då detta påverkar mältningsprocessen mycket)
 

Utbyte/fullkorn: 96.3% (Detta betyder att 96.3% av Maltkornen hade en storlek som var större än 2.5mm)

Brewmaster ett småländskt mälteri

Brewmaster

Brewmaster är ett mälteri som jobbar med många parallella batcher samtidigt vilket ger en stor flexibilitet. Detta ger stora möjligheter att även ta fram mindre serier av specialmalter. Brewmaster är unika genom att enbart arbeta med svenska gårdar och svenskt spannmål, spårbar ner till gårdsnivå. Hela Brewmasters råvaruvolym är även odlad ekologiskt/KRAV-certifierat. Till Brewmaster levererades den 4 augusti 2020 maltkorn som odlats hos Wilhelm på Ullälva Gård. Därefter mältades kornet hos Brewmaster. (Ytterligare info som syns vid klick) Mältningsprocess: Rensning, små och oönskade spannmålsslag rensas bort. Stöpning, kornet blötläggs i omgångar under två dygn. Groning, det som nu kallas grönmalt får gro i ca fyra dygn under kontrollerade förhållanden tills grönmalten är modifierad till önskvärd nivå. Kölning, grönmalten torkas och får sin karaktär (maltsort) beroende på vilket temperaturprogram som valts. Rensning, malten går igenom ytterligare ett sållningssteg där bland annat rötter avlägsnas. Packning, därefter packas malten och vilar tre veckor innan bryggning. Till Ängöl har 850 kg malt levererats:
Pilsnermalt 750kg (Batch nr 5, producerad 21 september 2020)
Karamellmalt 100kg (Batch nr 3, producerad 16 september 2020)

Sort: Pilsnermalt
Vattenhalt: 4,1%
Extrakt: (ts) 82,9%
Färg: (ebc) 3,6
Protein: (ts) 10,4%
Kolbach index: 40%
Lösligt kväve: 672 mg/100g

Sort: Karamellmalt
Vattenhalt: 4,3%
Extrakt: (ts) 83,1%
Färg: (ebc) 15,8
Protein: (ts) 10,7%
Kolbach index: 43%
Lösligt kväve: 736 mg/100g

landskapen_namn-1.png

Ängöl bryggeri i Kalmar

Ängöl

Grundades år 2010 av kalmariten Johan Håkansson som varit hembryggare sedan år 1993. Brinnande intresse och passion summerar vad som driver produktionen i Ängöl. Strävan är att alltid brygga öl av bästa kvalité. Här snålas det inte med råvaror, man brygger premium öl så som det ska smaka, vilket även det är ett sätt att främja svenskt öl. Hos Ängöl älskar man att experimentera och det smäller alltid till med nya produkter och händelser. Inte konstigt att man är en av aktörerna i det unika projektet Helt Spårbart!

- Vi vill medverka i detta unika projekt, Helt Spårbart, eftersom vi vill att konsumenten ska veta exakt vad som finns i ölflaskan!

Öl består till mer än 90 procent av vatten, så VATTEN är viktigt vid ölbryggning! Ängöl bryggs på mjukt vatten som kommer från de små sjöarna i Sydöstra Småland, levererat av Kalmar Vatten. Ängöl använder sig av traditionell tysk bryggteknik och brygger i ett bryggverk som är tillverkat i Österrike.

Mäskschema:
Inmäskning 63 grader C
Rast 40 minuter 63 grader C
Värmt till 70 grader C
Rast 20 minuter 70 grader C
Utmäskning 78 grader C

Avsilning och pålakning

Vörtkok 60 minuter
Humlegiva 1, 60 min kok 
Magnum, alfasyra 12,57%, 0,9 kg 

Humlegiva 2, 11 min kok 
Saphir, alfasyra 2,79% 2,5 kg 

Humlegiva 3, i whirlpooltanken efter avslutat kok
Saphir, alfasyra 2,79% 2,5 kg 

Vörten kyld till 10 grader.
Jäsning 10 grader C med jäst W34/70 i 10 dagar.

Bryggare: Emil Lindén

Bryggdatum: 18-19 Maj
Pilsnermalt: 600 kg
Karamellmalt-20: 100 kg

Foodchain by Blockchain - Spårbara råvaror med blockkedja

SVERIGE.png

Företaget tar fram system för spårbarhet i livsmedels-produktionen med blockchainteknik. Genom att hela kedjan, från det att maltkornsfröet sås, till dess att ölen tappas i flaskan och levereras, dokumenteras digitalt och verifieras av varje aktör med blockchainteknik säkerställs spårbarhet. Som konsument vet du nu med säkerhet vad det är du har i din ölflaska och vilka historier som kan berättas runt produktionen, vilka företag och människor som ligger bakom ditt öl, vilken väg råvarorna tagit och hur de producerats.

Foodchain by Blockchain, med säte i Lidköping mitt i den västgötska myllan, är bland det första företagen i världen som arbetar med spårbarhet med blockchainteknik i livsmedels-produktion från gårdsnivå. Vi inte bara vet vilken gård som producerat råvaran i din produkt. Vi vet HUR den producerats och vilka mervärden den har för dig som konsument, så att du kan göra ett aktivt, väl avvägt val!

Foodchain

IBM Food Trust

IBM Food Trust är en blockkedje-baserad lösning för livsmedelsindustrin. Lösningen gör det möjligt för deltagande parter i kedjan av leverantörer, distributörer, vidareförädlare och handlare att se, hantera och dela data på ett säkert och transparent sätt. Den decentraliserade plattformen, som används av cirka 300 organisationer från olika delar av försörjningskedjan av livsmedel, gynnar varje deltagare unikt genom att optimera försörjningsprocesserna, öka varans färskhet, förbättra livsmedelssäkerheten, minimera slöseri och kostnader och tillhandahålla pålitlig information om ursprung. Lösningen ger säkerhet, tillförlitlighet och skalbarhet i världsklass genom att den körs i IBMs Blockchain-plattform som hostas på IBM cloud. Användarna av IBM Food Trust behåller ägarskapet av sin data - även efter att det lagts in i lösningen.

bottom of page