top of page
Projektpartners
Skira_logoheltspårat.png
Skira

Startupbolaget Skira är den digitala handelsplattformen för spannmål och Sveriges snabbast växande bolag inom lantbrukssektorn. Med visionen om en optimal, hållbar och spårbar handel av grödor driver Skira omställningen till en mer hållbar primärproduktion där hållbara lantbrukare gynnas och data tillgängliggörs till rätt intressenter i livsmedelskedjan.

IMG_0133 (6).JPG
Ängöl

Ängöl är ett bryggeri i Kalmar med tre personer i arbetsstyrkan som startade verksamheten 2010. Man brygger öl av alla typer, alltifrån ljus lager till suröl med frukt eller mörk stark stout lagrat på ekfat. Marknaden är mestadels regional, men alla starköl går att beställa till valfritt Systembolag. Ibland händer det är någon tillfällig nyhet distribueras nationellt till de flesta Systembolaget i landet. 

image1.jpeg
IBMbusiness_logo.png
GNIST_frode.jpeg
FoodChain By BlockChain

Foodchain by Blockchain (FCB) är en av de första aktörer i världen som använder blockchain för att dokumentera processer på gårdsnivå. Det möjliggör en helt ny grad av kommunikation av mervärden mellan lantbrukare, förädlare och konsument. FCB är en neutral part och alla aktörer äger sin egen data. FCBs målsättning är att etablera blockkedjan som en möjlighet för livsmedelsproducenter, lantbrukare och förädlare, att nå transparens, full spårbarhet och ökade möjligheter att förmedla mervärden till slutkonsumenten.

Brewmaster_logo.png
Korngården

Korngården erbjuder en helt unik, svenskodlad, ekologiskt certifierad  och närproducerad humle. Vi odlar två sorter i större skala, Magnum som är en bitterhumle och Saphir som är en aromhumle. 

angol_logo (kopia).png
DSC02472.jpeg
IBM

IBM Food Trust är en block-kedjebaserad lösning för livsmedels-industrin. Lösningen gör det möjligt för deltagande parter i kedjan av lever-antörer, distributörer, vidareförädlare och handlare att se, hantera och dela data på ett säkert och transparent sätt. Den decentraliserade plattformen gynnar varje part genom att optimera försörjningsprocesserna, öka varans färskhet, förbättra livsmedelssäker-heten, minimera slöseri och kostnader samt tillhandahåller pålitlig inform-ation om ursprung. Lösningen ger säkerhet och skalbarhet genom att den körs i IBMs Blockchain-plattform som hostas på IBM Cloud.

Foodchain_logo.png
Brewmaster

Brewmaster Sweden är ett mälteri som är beläget i Hovmantorp, 3 mil öster om Växjö. Produktionen sker hållbart och cirkulärt och alla råvaror som köps in är spårbara ner på gårdsnivå. Slutprodukterna består av basmalt, specialmalt och dextrin som säljs vidare till bryggerier, destillerier, bagerier och livsmedelsproducenter. 

Korngården_logo.png
korngården (1).jpeg
Ullälva.jpg
Ullälva Gård

På Ullälva gård har man i över hundra år bedrivit lantbruk. Förutom korn odlas bland annat vete, havre och bönor. Gården har varit KRAV-certifierad sedan 1992 och marken har brukats genom flera generationer. Ullälva ligger utanför Linköping. Gården har varit i familjens ägo i sju generationer och drivs nu av Wilhelm Aschan.

bottom of page